Informe Anual e Memoria

Tras o peche natural do ano, Fraternidade-Muprespa confecciona a chamada Memoria de Sostibilidade e Informe Anual, elaborada conforme aos criterios da Guía do Global Reporting Initiative (GRI), que presenta con total transparencia o acontecido na Organización durante o último ano.

Na memoria reflíctense todos os aspectos relevantes referentes á Mutua, dende as Xuntas e Órganos de goberno ata o catálogo de servizos ofrecido pasando polos datos económicos do exercicio.

Os aspectos máis importantes recollidos no Informe son:

  • Estrutura de goberno
  • Compromiso cos grupos de interese.
  • Informe de xestión
  • Información económica financeira
  • Compromiso cos mutualistas
  • Compromiso cos empregados
  • Compromiso co ámbito e a sociedade
  • Contas anuais

A continuación pode descargarse os Informes anuais dos anos:

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntos: -3

You voted ‘down’