Categoria professional

És el grup al qual pertany cadascun dels treballadors i que s'identifica per unes característiques que es donen en un determinat grup de treballadors.