Categoría profesional

É o grupo ao que pertence cada un dos traballadores e que se identifica por unhas características que se dan nun determinado grupo de traballadores.