Límit màxim de cotització

Import màxim pel qual es permet cotitzar al sistema de la Seguretat Social, fixat anualment pel Govern.