Tope máximo de cotización

Importe máximo polo que se permite cotizar ao Sistema da Seguridade Social, fixado anualmente polo Goberno.