Qualificació de la incapacitat permanent

Declaració de la situació d'incapacitat permanent, feta per l'Institut Nacional de la Seguretat Social, a través dels seus òrgans, a l'efecte del reconeixement de les prestacions econòmiques. La incapacitat permanent es classifica segons els graus de: parcial per a la professió habitual, total per a la professió habitual, absoluta per al desenvolupament de qualsevol feina i gran invalidesa.