Cualificación da incapacidade permanente

Declaración da situación de incapacidade permanente, efectuada polo Instituto Nacional da Seguridade Social, a través dos seus órganos, para os efectos do recoñecemento das prestacións económicas. A incapacidade permanente clasifícase segundo os graos de parcial para a profesión habitual, total para a profesión habitual, absoluta para todo traballo e grande invalidez.