Canales RSS i subscripcions electròniques

RSS és un format de dades que utilitzem al portal web de Fraternidad-Muprespa per avisar de la redifusió de totes les notícies i els continguts als nostres subscriptors. Permet que estiguin informats dels canvis produïts al portal sense necessitat d’un navegador, utilitzant un programari específic per llegir aquests continguts RSS. També és possible utilitzar  un navegador web per veure els continguts RSS publicats.

Subscriviu-vos als canals RSS que us ofereix Fraternidad-Muprespa i rebeu en temps real les novetats i modificacions efectuades sobre la pàgina web institucional, sense haver-la de visitar per veure què ha canviat. D’una manera senzilla rebreu les novetats sobre continguts, documentació i formularis de tràmit o notícies.

¿Cuál es la utilidad de los RSS?

Imaginemos por un momento que se espera una modificación en la "Tarifa oficial de primas para la cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", se sabe que esta modificación está a punto de ser oficial. En circunstancias normales para poder ser consciente de estas novedades sería necesario navegar por la web, para comprobar si ya se ha añadido la nueva normativa. Gracias al nuevo servicio RSS, que incorpora la Web institucional de Fraternidad Muprespa, con tan sólo un par de clics de ratón y sin necesidad de perder tiempo en búsquedas, ni de rellenar formularios de suscripción, la información que se genera en la web de Fraternidad Muprespa viajará de forma automática hacia su ordenador.

¿Cómo suscribirse al canal RSS de Fraternidad-Muprespa?

Enlace al feed de RSS de Fraternidad-Muprespa

FM - Contenidos Generales: https://www.fraternidad.com/rss.xml?id_Canal=0&Idioma=0

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 0

You voted ‘up’