Toxicologia laboral

Ciència interdisciplinària que s'ocupa de la naturalesa i els mecanismes dels efectes tòxics produïts per les substàncies químiques en l'ambient laboral o general. Es considera toxicitat la capacitat que tenen algunes substàncies de provocar efectes nocius sobre l'individu.