Higiene industrial

És la tècnica preventiva que estudia els contaminants físics, químics i biològics presents en l’àmbit de treball, que poden causar alteracions reversibles o permanents en la salut (malalties professionals).