Biomecànica

La biomecànica és la ciència que estudia el cos humà mentre realitzem diverses activitats a fi d’obtenir el seu rendiment màxim, resoldre algun tipus de discapacitat detectada o dissenyar tasques i activitats perquè la majoria de les persones puguin realitzar-les sense risc de patir danys o lesions. Està relacionada amb l’enginyeria mèdica i amb l’ergonomia.
La biomecànica ocupacional proporciona eines per avaluar els processos biomecànics que se succeeixen al nostre cos mentre treballem, busca l’eficiència d’aquests processos i la prevenció de lesions mentre els exercitem. Estretament relacionada amb l’ergonomia del treball, que és la ciència que s’encarrega d’adaptar el cos humà a les tasques i les eines de treball.
Des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals, contribueix a explicar per quines determinades tasques es produeixen patologies musculoesquelètiques o fatiga i la manera de prevenir-les.