Ergonomia

Disciplina que tracta d'adequar el lloc de treball a les condicions individuals de cadascun dels treballadors.