Páginas25 resultats en total

L’aplicació següent us permet calcular personalment i de manera autònoma la prima per a la cotització a la Seguretat Social en concepte de cobertures per contingències comunes, contingència professional i cessament de l’activitat (CATA) per al Règim especial de treballadors autònoms ( RETA ) i el Si...

Sistema de notificacions a través de correu electrònic i prèvia subscripció, gràcies al qual la vostra empresa pot estalviar temps i evitar retards en la realització dels tràmits amb la mútua o altres organismes públics. eVSA (Volant sol·licitud d'assistència) ePAT (Comunicat d'accident de treball)...

Per poder tramitar administrativament el comunicat de malaltia professional, heu d'emplenar tots els camps assenyalats amb asterisc que conformen el formulari i acceptar la clàusula de protecció de dades. Recordeu que ens heu de fer arribar aquest formulari emplenat en el termini de cinc dies hàbils...

Per poder tramitar administrativament el comunicat de malaltia professional, heu d'emplenar tots els camps assenyalats amb asterisc que conformen el formulari i acceptar la clàusula de protecció de dades. Recordeu que ens heu de fer arribar aquest formulari emplenat, en el termini de tres dies hàbil...

L’aplicació següent us permet calcular personalment i de manera autònoma la prima per a la cotització a la Seguretat Social en concepte de cobertures per contingències comunes, contingència professional i cessament de l’activitat (CATA) per al Règim especial de treballadors autònoms ( RETA ) i el Si...

La Llei general de la Seguretat Social defineix la malaltia professional en els termes següents: “S’entendrà per malaltia professional la que es contragui a conseqüència del treball executat per compte d’altri en les activitats que s’especifiquin en el quadre que s’aprovi per les disposicions aplica...

Podeu presentar la cèdula d’assistència, amb què podeu informar la vostra voluntat d’assistir a la Junta General o, en cas que no poguéssiu o no desitgéssiu assistir-hi personalment, delegar el vot en un altre associat que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions socials. Present...

Les enquestes ens ajuden a conèixer-vos millor per oferir-vos sempre un millor servei, conèixer les vostres inquietuds, preocupar-nos pel vostre benestar i compondre millors continguts que us puguin ajudar a l’hora de cuidar la vostra salut i oferir-vos una millor atenció. Enquestes anteriors

Les enquestes ens ajuden a conèixer-vos millor per oferir-vos sempre un millor servei, conèixer les vostres inquietuds, preocupar-nos pel vostre benestar i compondre millors continguts que us puguin ajudar a l’hora de cuidar la vostra salut i oferir-vos una millor atenció. Enquestes recents

Quan un treballador es troba impossibilitat de manera temporal per treballar, a causa d’una contingència comuna o professional, rep una prestació per incapacitat temporal que cobreix la falta d’ingressos del treballador i que produeix uns costos determinats en l’empresa. A fi d’ajudar-vos a gestiona...