Delt@

Acrònim de declaració electrònica de treballadors accidentats.
Sistema telemàtic per comunicar a l’autoritat laboral, per part de l’empresa, els accidents laborals amb baixa mèdica i la relació mensual d’accidents laborals sense baixa patits pels seus treballadors per compte d’altri.
 Per aquest sistema també es realitzen les comunicacions urgents en cas d’accidents greus o amb resultat de mort dels treballadors