Història natural de la malaltia

Aquest terme té relació amb el transcurs d'una malaltia, des del seu origen fins a la seva resolució final. Així, un o diversos factors de risc poden trencar l'equilibri de l'estat inicial de bona salut i donar origen a una malaltia, que progressa fins a la seva resolució, sigui en forma de guariment, incapacitat o mort. Entre l'inici de la malaltia i la seva detecció hi ha un període presimptomàtic en què la malaltia es pot detectar, depenent de les tècniques diagnòstiques disponibles en cada moment.