Malaltia comuna

Alteració de la salut que no tingui la condició d'accident no laboral, accident de treball o malaltia professional.