Modificació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als edificis

Fraternidad-Muprespa, com a entitat implicada en la qualitat i el medi ambient, està treballant des de l'any 2012 en millorar l'eficiència energètica dels seus edificis.

Una de les pràctiques és complir el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE), el qual estableix les condicions que han de complir les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene a través de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, per aconseguir un ús racional de l'energia.

Per a això, la Mútua, entre altres mesures:

  • Obté el certificat d'eficiència energètica dels seus edificis, efectuant millores en l'envolupant dels seus centres, instal·lacions d'il·luminació i instal·lacions tèrmiques per millorar la seva qualificació.
  • Duu a terme auditories d'eficiència energètica de les seves instal·lacions de climatització.
  • Promociona les bones pràctiques ambientals entre els treballadors per millorar l'eficiència energètica dels centres de l'entitat.

Una de les pràctiques és complir les temperatures i els graus d'humitat de l'interior dels edificis que marca el Reglament d'instal·lacions tèrmiques:

Estiu: Temperatura de 26 °C o superior i humitat relativa d'entre 30 i 70%.

Hivern: Temperatura de 21 °C o inferior i humitat relativa d'entre 30 i 70%.

Cartel RITE

 

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: -1

You voted ‘up’