Oficina Digital i e-Servicios

Fraternidad-Muprespa posa a la disposició de les seves empreses associades una Oficina Digital d'informació, que consisteix en una àrea restringida per a usuaris registrats des de la qual es podrà accedir a diferents serveis. En destaquen:

 • Anàlisis de Sinistralitat. Servei que ofereix a l'usuari l'obtenció d'informes d'anàlisis de sinistralitat i relacions de processos, tant per a l'àmbit de Contingències Professionals com de Contingències Comunes. Permet fer la sol·licitud tant dels informes de Processos (format Excel) com de les Anàlisis de Sinistralitat completes (format PDF). Un cop processat l'informe corresponent, se'n notifica a l'usuari la disponibilitat via correu electrònic. L'usuari podrà baixar els informes desitjats des de la consulta de les seves sol·licituds.
 • Informes de prestacions. Servei que ofereix la possibilitat d'obtenir tota una sèrie d'informes relacionats amb Prestacions Econòmiques, els quals es poden baixar en diversos formats (és especialment indicat el format Excel):
  • Baixes sense Comunicat d'Accident Laboral.
  • Aixes sense Comunicat Mèdic d'Alta (PMA).
  • Accidents sense baixa mèdica.
  • Expedients d'Accident Laboral rebutjats.
  • Seguiment de processos oberts.
  • Processos sense període de carència.
 • Serveis de prestacions. Serveis que li permeten fer consultes en línia relacionades amb les baixes i les deduccions de pagament delegat, i comunicar incidències.
  • Consulta de baixes de treballadors en un període
  • Deduccions de pagament delegat
 • Serveis d'associació. Servei que li permet consultar les dades d'associació de les seves empreses. Mitjançant aquest servei, l'usuari podrà consultar les dades de les seves empreses, així com les tarifes per les quals cotitzen i, com a novetat, la informació sobre els seus treballadors, inclosa la tarifa d'AT per la qual cotitza cada un.
 • Impressió de volants de sol·licitud d'assistència (VSA). Servei que li permet l'emplenament total o parcial dels volants de sol·licitud d'assistència (VSA).
 • Suscripción al Parte de Accidente de Trabajo electrónico (e-PAT). Servicio cuyo objetivo es agilizar la suscripción al envío electrónico de Partes de Accidente de Trabajo (PAT). Se ofrece la posibilidad de consultar, modificar y anular la suscripción a través de la Oficina dixital.

Des de la Mútua d'Accidents de Treball Fraternidad-Muprespa continuem treballant per posar a la seva disposició millores i nous serveis a la nostra Oficina Digital de serveis.

Tots aquests serveis es troben adequadament confidencialitzats, i compleixen estrictament la legislació sobre protecció de dades personals, ja que es tracta de comunicacions de dades emparades sota preceptes legals de Seguretat Social i sota el Reglament de Col·laboració de Mútues d'Accidents Laborals. En aquest sentit, per poder accedir a aquests serveis, cal la signatura d'un contracte d'usuari de l'Oficina Digital, que serà remès a les empreses que ho sol·licitin i que garantirà l'adequació de les comunicacions d'informació entre Mútua i Empresa a la legislació vigent.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: -3

You voted ‘up’