Comunicat mèdic d'alta

Document oficial expedit pel facultatiu que va fer el reconeixement del treballador incapacitat pel qual es decreta el seu guariment i, en conseqüència, la reincorporació a les seves tasques habituals; així doncs és el document que marca la conclusió de la situació d'IT.