Règim General de la Seguretat Social

Règim d’afiliació més important de la Seguretat Social, en el qual s’enquadren els treballadors per compte d’altri i assimilats dels sectors de la indústria i els serveis no inclosos en règims especials.

També s’integren en el Règim General els sistemes especials següents:

  • Treballadors fixos discontinus d’empreses d’estudi de mercat i opinió pública
  • Treballadors fixos discontinus de cinemes, sales de ball i de festa i discoteques
  • Manipulació i empaquetatge del tomàquet fresc, realitzat per colliters exportadors
  • Serveis extraordinaris d’hostaleria
  • Indústria resinera
  • Fruites, hortalisses i indústria de conserves vegetals
  • Agrari
  • Empleats de la llar