Sistemes especials de la Seguretat Social

En aquells règims de la Seguretat Social en què resulti necessari, es podran establir sistemes especials en algun o algunes de les matèries següents: enquadrament, afiliació, forma de cotització o recaptació.
Aquests sistemes especials es van crear en el Règim General, i es regien per les normes comunes del Règim General esmentat, a excepció de les particularitats específicament previstes en cadascun.

Sistemes especials actuals:

  • Sistema Especial de Treballadors per Compte d’Altri Agraris
  • Sistema Especial per a Empleats de la Llar 
  • Sistema especial de manipulació i empaquetatge de tomàquet fresc destinat a l’exportació 

Altres sistemes especials:

  • Treballadors fixos discontinus d’empreses d’estudi de mercat i opinió pública
  • Treballadors fixos discontinus de cinemes, sales de ball i de festa i discoteques
  • Serveis extraordinaris d’hostaleria
  • Indústria resinera
  • Fruites, hortalisses i indústria de conserves vegetal