Réxime Xeral da Seguridade Social

Réxime de afiliación máis importante da Seguridade Social, no que se encadran os traballadores por conta allea e asimilados dos sectores da industria e os servizos non incluídos en réximes especiais.

Tamén se integran no Réxime Xeral os seguintes Sistemas Especiais:

  • Traballadores fixos descontinuos de empresas de estudo de mercado e opinión pública
  • Traballadores fixos descontinuos de cines, salas de baile e de festa e discotecas
  • Manipulación e empaquetado do tomate fresco, realizadas por colleiteiros exportadores
  • Servizos extraordinarios de hostalaría
  • Industria resineira
  • Froitas, hortalizas e industria de conservas vexetais
  • Agrario
  • Empregados de Fogar