Seguiment de baixes mèdiques

Fraternidad-Muprespa en disposar d'una àmplia organització mèdica/administrativa, al costat de la xarxa assistencial de centres propis i concertats, pot efectuar un seguiment diari dels processos amb baixa mèdica que es registren a la mútua i escurçar així els dies per curació. Així mateix, es pot facilitar a l'empresa els mitjans per obtenir la informació necessària sobre l'evolució dels treballadors en període de baixa i els terminis aproximats de la seva curació.

La estructura médica y administrativa de Fraternidad-Muprespa, junto a la red asistencial de centros propios y concertados, permite realizar un seguimiento sobre los procesos de baja que se registran en la Mutua de manera especial y eficaz, así como la supervisión de los tratamientos llevados por accidentados, consiguiendo una notable disminución en los periodos de baja.

L'organització mèdica/administrativa de Fraternidad-Muprespa, junt amb la xarxa assistencial de centres propis i concertats, permet fer un seguiment sobre els processos de baixa que es registren a la mútua de manera especial i eficaç, com també supervisar els tractaments portats per accidentats, aconseguint així una disminució notable en els períodes de baixa.

Aquest seguiment permet oferir a l'empresa informació d'interès sobre l'evolució dels treballadors i els terminis aproximats de curació.

Es fa el mateix seguiment mèdic als treballadors per compte propi que tinguin concertades les contingències amb Fraternidad-Muprespa.

Per fer-ho, diàriament es fan sessions clíniques on s'estudia l'evolució dels pacients i es prenen les decisions quant a l'orientació terapèutica que cal seguir.

Periòdicament es reuneix el Comitè Intern de Valoració d'Incapacitats, format per la Direcció Mèdica, l'Assessoria Jurídica, la Direcció de Prestacions i Assistència Social per determinar, en els casos on s'han esgotat les possibilitats terapèutiques, el pas a l'EVI (equip de valoració d'incapacitats de l'Institut Nacional de la Seguretat Social), i es valoren les seqüeles i el possible grau d'incapacitat dels lesionats.