Societat anònima

Societat de capital en la qual aquest estarà dividit en accions integrades per les aportacions dels socis, que tenen una responsabilitat limitada al capital aportat per cadascun per constituir la societat. Les aportacions poden ser de diners, béns o drets valorables econòmicament, mai de treball.
El nombre mínim de socis és de dos, excepte en la societat anònima unipersonal. El capital social no pot ser inferior a 60.000 €.