Treball social

Professió basada en la pràctica i una disciplina acadèmica que promou el canvi i el desenvolupament social, la cohesió social i l’enfortiment i l’alliberament de les persones. Els principis de la justícia social, els drets humans, la responsabilitat col·lectiva i el respecte a la diversitat són fonamentals per al treball social, que involucra les persones i les estructures per fer front a desafiaments de la vida i augmentar el benestar.
Busca afavorir el desenvolupament de vincles humans saludables i fomentar canvis socials que derivin en més benestar per a les persones. Els treballadors socials, d’aquesta manera, actuen sobre certs factors relacionats amb les interaccions dels individus amb l’entorn.