Base de cotització

Quantia establerta per la llei, que, excepte excepcions, ha de coincidir amb el salari real, sobre la qual s'aplica el percentatge o tipus de cotització i, com a resultat, s'obté la quota que cal ingressar a la Seguretat Social.