Base de cotización

Contía establecida pola lei, que, agás excepcións, debe coincidir co salario real, sobre a que se aplica a porcentaxe ou tipo de cotización e, como resultado, obtense a cota a ingresar á Seguridade Social.