Butlletí Oficial del Registre Mercantil

El BORME és la publicació oficial que registra els actes jurídics que són d’obligada publicitat sobre l’àmbit mercantil, com la constitució d’empreses o societats, la seva dissolució, el desemborsament de capital, els nomenaments i cessaments d’administradors, les fusions, les absorcions, els avisos, etc.

La seva edició i publicació correspon a l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat.