Boletín Oficial do Rexistro Mercantil

O BORME é a publicación oficial que rexistra os actos xurídicos que son de obrigada publicidade sobre o ámbito mercantil, como a constitución de empresas ou sociedades, a súa disolución, desembolso de capital, nomeamentos e cesamentos de administradores, fusións, absorcións, avisos etc.

A súa edición e publicación corresponde á Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado.