Salut laboral

Estat de benestar físic, psíquic i social de la persona, i no solament l'absència de malaltia.