Sistema de la Seguretat Social

Conjunt de règims a través dels quals l’Estat garanteix a les persones compreses en el seu camp d’aplicació, per exercir una activitat professional o per complir els requisits exigits en la modalitat no contributiva, així com als familiars o assimilats que tinguessin el seu càrrec, la protecció adequada en les contingències i situacions que la llei defineix.