Páginas1 resultados en total

Pode presentar a cédula de asistencia coa que pode informar a súa vontade de asistir á Xunta Xeral ou, en caso de que non puidese ou non desexase asistir persoalmente, delegar o seu voto noutro asociado que estea ao corrente no cumprimento das súas obrigas sociais. Presentar cédula a través da Ofici...