Código ético e de conduta

En Fraternidad-Muprespa temos como obxectivo promover entre os nosos mutualistas e resto de grupos de interese a toma de conciencia sobre os obxectivos e valores da Responsabilidade Social, ademais de fortalecer a nosa propia xestión responsable e ética.

Con ese fin, máis alá do estrito cumprimento da lexislación e normativa vixente, a nosa xestión está promovida polo compromiso expreso de respecto aos dereitos humanos, as prácticas de bo goberno corporativo e a xestión da diversidade. Ademais de promover a adhesión voluntaria a organizacións e iniciativas internacionais comprometidas cos criterios de igualdade, transparencia, integridade e de loita contra a corrupción.

A Xunta Directiva de Fraternidad-Muprespa aprobou en 2021 a revisión do seu Código Ético e o seu Código de Conduta do que resultou un único Código Ético e de Conduta; neste consolídanse os valores que a Entidade se compromete a manter cos distintos grupos de interese para alcanzar unha xestión ética e responsable na súa actividade, así como as pautas e condutas que as persoas que traballan na Mutua deben observar.

Código ético

 

Os obxectivos do noso Código Ético e de Conduta son:

 • Definir a estratexia da Organización en canto ao seu comportamento ético.
 • Promover que os membros da organización coñezan e se posicionen conforme o establecido no Código ético e de Conduta.
 • Ser o instrumento que fortaleza a confianza da Dirección, Empregados e Grupos de interese.
 • Ser eficaz para desenvolver a Responsabilidade Social da Mutua.
 • Crear un mecanismo para a reflexión e a análise: Identificar cuestións éticas de importancia.
 • Anticipar os problemas éticos que poidan xurdir no futuro.
 • Ser un instrumento de comunicación corporativa para acreditar as accións da organización.

Memorias anuais de sostibilidade (Global Reporting Initiative)

En Fraternidad-Muprespa marcámonos a esixencia de informar á sociedade segundo as recomendacións, guías e directrices que propón a Global Reporting Initiative, Estándar GRI4, para cumprir a Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sostible, que obriga ás Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social a elaborar e presentar memorias anuais de sostibilidade.

Todos os anos se elabora un resumo rigoroso da actividade levada a cabo a favor dos nosos grupos de interese, e a sociedade en xeral, en relación aos seguintes contidos: transparencia na xestión; bo goberno corporativo; compromiso co medio ambiente; mellora das relacións laborais; políticas de accesibilidade e inclusión, diversidade e igualdade; defensa dos dereitos humanos e accións de voluntariado corporativo. A devandita memoria rexístrase e publícase no Sistema de Memorias de Responsabilidade Social das Empresas do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.  

Global Reporting Initiative

 

Pacto Mundial das Nacións Unidas

Fraternidad-Muprespa renovou en novembro de 2016 o seu compromiso de adhesión do Pacto Mundial de Nacións Unidas (Global Compact) do que é asinante dende 2011. A adhesión ao pacto formaliza o noso compromiso na adopción, apoio e promulgación, dentro da nosa esfera de influencia, dun conxunto de valores fundamentais nas áreas de dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente e anticorrupción.

Global-Compaq

O Pacto Mundial baséase nos seguintes principios básicos que derivan de declaracións e convencións universais:

 

Dereitos humanos

 1. Apoiar e respectar a protección dos dereitos humanos  recoñecidos  internacionalmente.
 2. Non ser cómplice na vulneración de dereitos humanos.

Dereitos laborais

 1. Apoiar a liberdade de asociación e o recoñecemento  do dereito  á negociación colectiva.
 2. Eliminar o traballo forzoso ou realizado baixo coacción.
 3. Apoiar a erradicación do traballo infantil.
 4. Apoiar a abolición das prácticas de discriminación no emprego e a ocupación.

Dereitos medioambientais

 1. Apoiar o enfoque preventivo  para favorecer o medio ambiente.
 2. Promover maior responsabilidade medioambiental.
 3. Favorecer o desenvolvemento e a difusión  de tecnoloxías respectuosas co medio ambiente.

Loita contra a corrupción

 1. Traballar contra a corrupción en todas as súas formas, incluída a extorsión e os subornos.

 

Fraternidad-Muprespa elabora anualmente para o Pacto Mundial un Informe de Progreso co que, para cumprir en 2015 21 dos indicadores do nivel de actividade, conseguimos o recoñecemento "Nivel Avanzado” do Pacto Mundial

Principios para o apoderamento da Muller

A adhesión ao Pacto Mundial ten como efecto a renovación do compromiso da nosa entidade cos Principios para o Apoderamento da Muller, iniciativa que promoven UNIFEM (Fondo de Desenvolvemento das Nacións Unidas para a Muller) e o Pacto Mundial de Nacións Unidas (Global Compact).

Women Empowerment

UNIFEM fai un chamamento ás empresas para apoiar estes sete principios que Fraternidad-Muprespa subscribe:

 • Promover a igualdade de xénero dende a dirección ao máis alto nivel.
 • Tratar todos os homes e mulleres de forma equitativa no traballo, respectar e defender os dereitos humanos e a non-discriminación.
 • Velar pola saúde, a seguridade e o benestar de todos os traballadores e traballadoras.
 • Promover a educación, a formación e o desenvolvemento profesional das mulleres.
 • Levar a cabo prácticas de desenvolvemento empresarial, cadea de subministración e mercadotecnia a favor do fortalecemento das mulleres.
 • Promover a igualdade mediante iniciativas comunitarias e grupos de presión.
 • Avaliar e difundir os progresos realizados a favor da igualdade de xénero
¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: -3