Quen somos?

Somos unha Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, que leva máis de 90 anos curando e coidando pacientes que sufriron un accidente laboral ou unha enfermidade profesional, co compromiso e a confianza que nos caracterizan.

As máis de 2.000 persoas que formamos o equipo da Mutua preocupámonos en facer máis doado o día a día ás empresas asociadas e os seus traballadores, ademais de axudar aos asesores e apoiar os autónomos adheridos. Profesionalidade e experiencia son características que nos distinguen.

O noso labor pasa ineludiblemente por realizar unha xestión eficaz e profesional das prestacións económicas, a asistencia sanitaria e a rehabilitación derivada das continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, así como as actividades de prevención reguladas por lei.

Ademais, xestionamos:

  • O cesamento na actividade dos traballadores por conta propia.
  • As prestacións por risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural.
  • E por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.

Contamos con máis de 90.000 m2 en instalacións sanitarias e administrativas, unha rede propia con 115 centros, un Hospital en Madrid e dous Centros Intermutuais.