Quen somos?

Somos unha Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, que leva máis de 90 anos curando e coidando pacientes que sufriron un accidente laboral ou unha enfermidade profesional, co compromiso e a confianza que nos caracterizan.

As máis de 2.000 persoas que formamos o equipo da Mutua preocupámonos en facer máis doado o día a día ás empresas asociadas e os seus traballadores, ademais de axudar aos asesores e apoiar os autónomos adheridos. Profesionalidade e experiencia son características que nos distinguen.

O noso labor pasa ineludiblemente por realizar unha xestión eficaz e profesional das prestacións económicas, a asistencia sanitaria e a rehabilitación derivada das continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, así como as actividades de prevención reguladas por lei.

Ademais, xestionamos:

  • O cesamento na actividade dos traballadores por conta propia.
  • As prestacións por risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural.
  • E por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.

Contamos con máis de 90.000 m2 en instalacións sanitarias e administrativas, unha rede propia con 115 centros, un Hospital en Madrid e dous Centros Intermutuais.

Historia

A fundación de La Fraternidad foi en Bilbao, en 1929, da man do seu fundador e presidente Escolástico Zaldívar Aguarón e publicada a súa aprobación na Gaceta de Madrid o 19 de outubro dese mesmo ano.

 

Anos 60

Convértese nunha próspera entidade cunha presenza destacada nas principais cidades españolas.

Anos 70

Comeza o seu verdadeiro desenvolvemento: en 1973 inaugúrase o Centro Hospitalario do Paseo de la Habana en Madrid, e segue avanzando na instalación de novos centros asistenciais e de prevención. Á vez, liderou unha etapa de formación académica e científica, celebrando en 1977 o seu primeiro simposio médico, cita bienal que segue presente.

Anos 80

La Fraternidad consolida esa etapa de expansión coa absorción de máis de 14 mutuas.

Anos 90

As xuntas xerais de Fraternidad e de Muprespa Mupag Previsión aproban a fusión de ambas as dúas mutuas, o 31 de decembro de 1998, ocupando o terceiro posto no sector.

Século XXI

Inaugúrase o hospital de día de Madre de Dios, actual enderezo provincial de Madrid. Comeza a evolución dixital. En 2010, coa chegada dun novo xerente á entidade, Carlos Aranda, iníciase o primeiro Plan Estratéxico Corporativo (PEC). En 2015 comeza a construción do novo Hospital Fraternidad-Muprespa Habana, no mesmo soar do anterior, que abre as súas portas en abril de 2019, con certificado LEED Platino e referente en traumatoloxía.

 

Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, n.º 275, con CIF G82287228, ten o seu domicilio social na praza Cánovas del Castillo, n.º 3, 28014 de Madrid.

Que son as Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social?

As Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social (MCSS) son asociacións de empresarios, de natureza privada, sen ánimo de lucro, cuxo obxecto exclusivo é a colaboración na xestión da Seguridade Social e cuxo ámbito de actuación se estende a todo o territorio nacional. A colaboración na xestión desenvólvese en relación con varias prestacións.

As distintas MCSS poñen os seus servizos á disposición de todas as empresas e traballadores autónomos, sen incorrer en custo ningún para estes; é de obrigado cumprimento a asociación ou adhesión cunha mutua.

A asociación da empresa á Mutua pode ter distintos alcances:

  • Xestión das continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, en termos sanitarios e económicos.
  • Xestión da prestación económica de incapacidade temporal derivada das continxencias comúns (opcional).

Por mor desta asociación da empresa á Mutua, esta última percibe da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) unha porcentaxe ou fracción das cotas ou cotizacións da empresa polos seus traballadores para o noso financiamento. De xeito paralelo, durante a vixencia do contrato, a empresa fai uso dos servizos concertados (sanitarios, económicos etc.).

No caso do traballador autónomo, o alcance da cobertura difire en función do tipo de traballador autónomo e réxese segundo o Estatuto do traballo autónomo e na Lei 6/2017, de 24 de outubro, de reformas urxentes do traballo autónomo.

Sobre a base da colaboración co Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, a Mutua:

  • Sométese á auditoría anual de contas, por parte da Intervención Xeral da Seguridade Social e ao Tribunal de Contas.
  • Réxese polas resolucións e decretos do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.
  • Planifícase co Instituto Nacional da Seguridade Social na xestión e administración das prestacións económicas.
  • Coordínase co Servizo Público de Saúde na xestión da incapacidade temporal derivada da xestión das continxencias comúns.
¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Puntos: 6

You voted ‘up’