Compromiso coa RSC

En Fraternidad-Muprespa comprometémonos mediante a nosa Política de Xestión ética e Responsabilidade social corporativa ao desenvolvemento sustentable a través dunha actuación ética e responsable que poña en valor a nosa cultura corporativa e os principios éticos inherentes ás nosas funcións públicas de colaboración coa Seguridade Social.

Fraternidad-Muprespa aprobou en 2012 o seu primeiro Plan de Responsabilidade Social Corporativa (2012-2014) no que se concretaron os compromisos en materia de política económica, social e ambiental adquiridos cos grupos de interese da Entidade: mutualistas, empregados, colaboradores, provedores, administracións públicas e institucións.

Na actualidade está vixente o  segundo plan, correspondente ao período 2016-2018, que asenta e reforza os compromisos do anterior, contribuíndo á consecución da estratexia da Entidade mediante a incorporación das mellores prácticas, con carácter de exemplaridade, nos distintos ámbitos, dirixidas a garantir a seguridade xurídica, eficacia, eficiencia, sustentabilidade, transparencia e competencia.

A creación en outubro de 2016 do noso Comité de Responsabilidade  Social Corporativa serviu para impulsar as prácticas responsables da Entidade coa necesaria coordinación entre as distintas unidades, cumprindo cos requirimentos legais do réxime xurídico da Mutua e tendo como principais obxectivos: seguir mellorando a competitividade e o progreso dos nosos grupos de interese, e achegar rendibilidade social e económica ao Sistema Público de Seguridade Social e á Sociedade no seu conxunto.

Pacto mundial das Nacións Unidas

En Fraternidad-Muprespa, ampliando o alcance da RSC, unímonos ao Pacto Mundial das Nacións Unidas en agosto de 2010. A adhesión ao Pacto Mundial foi unha iniciativa voluntaria de compromiso ético, destinada a acoller, como unha parte integral da nosa estratexia e operacións, principios de conduta e acción en materia de dereitos humanos e laborais, dereitos medioambientais (establecer políticas de aforro de auga, enerxía, papel, control de residuos, etc.) e loita contra a corrupción (promoción da transparencia financeira, rexeitamento do suborno, malversación, favoritismos, etc.)

En esencia, a adhesión ao pacto constitúe a nosa resposta e compromiso coas necesidades dun mundo en transformación, baseado en 10 principios básicos en declaracións e convencións universais:

Dereitos humanos

  • Fraternidad-Muprespa a favor dos dereitos humanos
  • Vulneración dos dereitos humanos
  • Fraternidad-Muprespa e a liberdade de asociación
  • Fraternidad-Muprespa contra o traballo forzoso e coacción
  • Erradicación do traballo infantil

Dereitos laborais

  • Apoio á abolición das prácticas de discriminación no emprego e a ocupación

Dereitos medioambientais

  • Fraternidad-Muprespa a favor do medio ambiente
  • Iniciativas para respectar e fomentar as iniciativas que promovan unha maior responsabilidade ambiental
  • Difusión de tecnoloxías ecolóxicas

Loita contra a corrupción

  • Fraternidad-Muprespa contra a corrupción, a extorsión e o suborno
¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: -4