Fraternidad-Muprespa organigrama

Organigrama de Fraternidad-Muprespa

CarlosAranda_2.jpg Nacido en Toledo (1951), é Enxeñeiro Agrónomo pola Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Agrónomos (Universidade Politécnica de Madrid) e Licenciado en Ciencias Políticas e Socioloxía (Universidade Complutense de Madrid). Ata o seu nomeamento ocupaba o cargo de Director Xeral do Grupo TRAGSA, grupo de empresas públicas cunha media de 20.000 traballadores e 1.500 millóns de facturación naqueles anos.

Funcionario do Estado, desempeñou a súa carreira como directivo en distintos destinos da Administración de España e Europa: Ministerio de Agricultura Pesca e a Alimentación; Instituto de Relacións Agrarias; FAO-ONU para a Agricultura e a Alimentación; Embaixada de España en Roma; Representación Permanente de España ante Unión Europea en Bruxelas; Subdirección Xeral de Industrialización e Comercialización Agroalimentaria.

AnteroFdez.deLaMela_1_2.jpg Licenciado en Dereito pola Universidad Complutense de Madrid.

En 1989 foi nomeado director provincial en Valladolid, de Mutua Rural de Previsión Social (MUTRAL). En agosto de 1998, pasou a desempeñar o cargo de director adxunto do departamento de Afiliación-Recadación de Fraternidad en Madrid. En 2001, foi nomeado director do departamento de Xestión de Rede de Fraternidad-Muprespa ata o seu posterior nomeamento en 2011 como director do departamento do Defensor do Mutualista.

En decembro de 2012 é nomeado secretario xeral da Mutua, cargo que ocupa na actualidade.

EstebanMate_2.jpg Licenciado en Ciencias (Físicas) pola Universidade Autónoma de Madrid. Ademais, cursou o máster en Dirección Estratéxica e Xestión da Innovación pola Universidade Carlos III de Madrid, o posgrao en Xestión do Coñecemento na Universitat Oberta de Catalunya e un curso superior en Intelixencia de Negocio da EOI, entre outros. Na súa traxectoria profesional, a pesar da súa xuventude, 40 anos, liderou un dos grandes proxectos da Mutua, o Plan Estratéxico Corporativo, base da nova filosofía e forma de traballo de Fraternidad-Muprespa, o que lle proporciona unha visión global da entidade e que lle permitirá ademais promover a innovación na xestión da Mutua.

Inicia a súa carreira profesional en Fraternidad-Muprespa en xaneiro de 2003 e dende o ano 2007 desempeñou o cargo de director do Departamento de Organización e Planificación.

O nomeamento o 1 de xullo de 2015, como subdirector xeral de Xestión, é froito da confianza que a Entidade depositou nel recoñecendo o seu mérito e apostando polo talento interno, profesionalidade e experiencia.

NataliaFdez.Laviada_2.jpg Licenciada en Dereito pola Universidade de Cantabria.

Posgrao en Organización e Innovación na Xestión de Empresas pola Universidade de Cantabria, ampliou a súa dilatada formación con Másteres en Formación e Seguridade Social, abranguendo as áreas de Sistema Xurídico Español; Fiscalidade e Economía na Empresa; Dirección, Xestión e planificación de RR.HH. e as RR.LL.; Técnicas de Xestión Externa, Comunicación e Prevención de Riscos Laborais.

Na súa traxectoria profesional e a pesar da súa xuventude, Fernández Laviada foi responsable da xestión e formación de directivos de Recursos Humanos en numerosas empresas, así como da supervisión do portafolios de entidades líderes nacionais e a nivel mundial. Aspectos que a dotan dunha ampla visión e experiencia sobre a realidade empresarial española.

En xullo de 2011 é nomeada Subdirectora Xeral de Organización e Rede, na actualidade ocupa o cargo de Subdirectora Xeral de Prevención, Calidade e Comunicación.

PedroSerrera_2.jpg Enxeñeiro Superior de Telecomunicación pola Universidade Politécnica de Madrid (UPM). Certified Information Security Manager (CISM) por ISACA. Máster en Dirección Económico-Financeira polo Centro de Estudos Financeiros (CEF).

Ingresou en Fraternidad Muprespa en 2002, e ocupou os postos de director de Desenvolvemento, director do Centro de Sistemas de Información (CIO) e en xaneiro de 2011 é nomeado Subdirector Xeral de Sistemas de Información, na actualidade ocupa o posto de Subdirector Xeral de Sistemas de Información e Servizos.

A súa traxectoria profesional estivo ligada aos sistemas de información, tanto en empresas de consultoría e servizos profesionais como na propia Mutua. Tamén posúe experiencia en xestión hospitalaria. Nacido en Sevilla, é pai dunha nena e un neno.