Memoria de accións de Responsabilidade Social Corporativa e Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

A Responsabilidade Social de Fraternidad-Muprespa senta os seus piares en promover, integrar e difundir en todos os seus ámbitos de actuación, o desenvolvemento de prácticas responsables que contribúan ao impulso dos seus valores e principios e á mellor consecución das liñas e obxectivos estratéxicos dos Plans Estratéxicos Corporativos, favorecendo especialmente a transparencia, sostibilidade e competitividade da Mutua e a creación de valor compartido entre os seus grupos de interese.

Implantando accións para favorecer a transparencia e bo goberno corporativo, a Mutua contribúe a un aumento da confianza das súas empresas. Unha xestión responsable dos recursos humanos axuda a mellorar a relación co traballo e entre as persoas da entidade. O respecto ao medio ambiente e o consumo responsable inciden en gran parte dos obxectivos de cada unha das liñas de actuación (calidade, confianza, eficiencia...). As actuacións de cooperación ao desenvolvemento axudan á mellora da relación coa sociedade e ao aumento da nosa visibilidade.

Dende 2021 Fraternidad-Muprespa perseguiu firmemente que as súas accións de Responsabilidade Social estivesen vinculadas aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) para avanzar na Axenda 2030.

Líneas de actuación

Con el objetivo de arbitrar su actividad en términos de responsabilidad social, la Mutua cuenta con un Comité de Responsabilidad Social Corporativa encargado de fijar y supervisar las líneas de actuación en el estricto cumplimiento de los requerimientos legales:

  • Integración de la RSC y el Comportamiento Ético
  • Prácticas Laborales Responsables
  • Responsabilidad Sociosanitaria
  • Voluntariado Corporativo y otras Actividades de Interés Social
  • Sostenibilidad Medioambiental
¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntos: -4

You voted ‘down’