Sustentabilidade medioambiental

Fraternidad-Muprespa, na súa actuación diaria, ten un compromiso constante coa protección do medio ambiente e a súa sustentabilidade, garantindo na súa actuación os seguintes principios recollidos na nosa Política de Xestión Ambiental:

  • Traballar de forma respectuosa co medio ambiente, cumprindo sempre os requisitos legais ambientais que nos son de aplicación.
  • Minimizar os efectos ambientais producidos como consecuencia da actividade que desenvolvemos.
  • Planificar as nosas actividades de tal forma que asegure a prevención da contaminación porque estamos comprometidos coa protección do medio ambiente.
  • Manter sensibilizados e concienciados todos os seus empregados, fomentando a formación ambiental destes e a participación dos traballadores na xestión ambiental.
  • Poñer á disposición de todos os seus clientes, do público en xeral e do resto de partes interesadas, a súa Política de Xestión Ambiental.
  • Asegurar o correcto comportamento ambiental dos provedores e subcontratistas, comunicando a provedores e subcontratistas todos os requisitos ambientais esixibles.

Por iso,  máis alá do cumprimento das obrigas legais que nos afectan nesta materia,  Fraternidad-Muprespa fomenta o desenvolvemento de accións dirixidas a reforzar este compromiso co respecto á calidade ambiental. Neste contexto, no seo do Comité de Responsabilidade Social Corporativa, salienta a creación dun Grupo de Traballo sobre Sustentabilidade Medioambiental, co fin de promover e impulsar unha cultura encamiñada ao consumo responsable e o respecto do medio ambiente.

 

Dentro desta liña de actuación responsable, a Mutua  adheriuse ao “Grupo Español para el Crecimiento Verde”, iniciativa creada para fomentar a colaboración público-privada e avanzar conxuntamente nos retos ambientais que actualmente existen, tales como a loita contra o cambio climático, a descarbonización da economía, fomento dunha economía circular, etc., promovendo ademais  un modelo de crecemento económico verde.

Grupo Verde

Igualmente hai que destacar que Fraternidad-Muprespa forma parte da Comunidade #PorElClima, iniciativa pioneira de persoas, empresas, organizacións e administracións públicas que se unen cun obxectivo común de loitar contra o cambio climático; deste xeito a Mutua asume un compromiso para impulsar un plan de acción orientado á redución das súas emisións de efecto invernadoiro.

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntos: -5

You voted ‘down’