Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS)

Que son os ODS?

En setembro de 2015, todos os membros de Nacións Unidas adoptaron a Axenda 2030 de Desenvolvemento Sostible, un plan de acción mundial. Nela propuxéronse os 17 obxectivos de desenvolvemento sostible, que incluían 169 accións, indivisibles e ligados uns a outros na súa consecución. Todos eles equilibran as tres dimensións do desenvolvemento sostible: social, ambiental e económica.

Que representan?

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) representan principios básicos para poñer fin á pobreza, protexer o planeta e garantir que todas as persoas gocen de paz e prosperidade.

Son 17 os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, todos eles orientados a centrar esforzos para lograr cambios positivos en beneficio das persoas e o planeta.

Duración

Xestáronse na Conferencia das Nacións Unidas sobre o Desenvolvemento Sostible, realizada en Río de Xaneiro en 2012 para crear un conxunto de obxectivos mundiais relacionados cos desafíos ambientais, políticos e económicos cos que se enfronta o noso mundo.

A Asemblea Xeral das Nacións Unidas adoptounos na súa reunión do 2015.

Finalmente puxéronse en marcha en xaneiro de 2016 e orientan as políticas e o financiamento do Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD) durante 15 anos.

 

Dende o ano 2016 ata o ano 2030

Contribución de Fraternidad-Muprespa aos ODS

ODS Fraternidad-Muprespa.jpg

 

Obxectivo 3. Saúde e Benestar.

 • Fomentamos os hábitos saudables entre os traballadores das nosas empresas asociadas, facilitándolles os recursos e ferramentas necesarias a través  do itinerario  saudable “Camiñando cara ao benestar”.
 • No noso portal web “O recanto da saúde”, a través das publicacións e noticias, fomentamos ámbitos saudables
 • Realizamos accións divulgativas
 • Axudamos ás nosas empresas a certificarse como empresas saudables
 • Realizamos talleres de seguridade viaria presenciais a ámbito nacional. Tamén celebramos a Semana da seguridade viaria laboral, levando a cabo accións en todas as provincias.
 • Cada ano, nos nosos premios Escolástico Zaldívar recoñecemos as nosas empresas asociadas altamente comprometidas coa Prevención de Riscos Laborais que demostren que executaron, ou que estar a executar, actuacións preventivas que representen unha mellora na seguridade, saúde e benestar dos seus traballadores, máis alá do mero cumprimento da normativa de prevención.
 • En 2018 Fraternidad-Muprespa celebrou o ano “Somos Saudables” para mellorar e afianzar a filosofía de vida saudable dos traballadores da Mutua no laboral e no persoal.

Obxectivo 5. Igualdade de Xénero

 • Fraternidad-Muprespa renovou en 2018 o seu compromiso de adhesión como entidade asinante dende 2010 do Pacto Mundial de Nacións Unidas. Na renovación manifestamos o noso compromiso de loitar contra a fenda salarial. Ese mesmo ano presentouse o informe de 2017, no cal se recolle que cumprimos con 21 criterios que determinan o Nivel avanzado.
 • III Plan de Igualdade vixente para o período 2018-2020, que vai máis alá das obrigas legais de garantir o principio de igualdade efectiva entre homes e as mulleres.
 • Dende 2016 contamos co Distintivo de Igualdade na Empresa, marca de excelencia outorgada polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade a entidades que destacan pola implantación de medidas ou plans de igualdade no desenvolvemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no ámbito laboral. (REDE DIE).
 • En 2016 adherímonos ao programa “Máis mulleres, mellores empresas”, do Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades, para incrementar en 4 anos a presenza de mulleres en postos directivos ata alcanzar o equilibrio de representatividade nos devanditos niveis.
 • Xunto co ODS 17, nace o Proxecto INGEPRE, cuxo obxectivo é a integración da perspectiva de xénero no ámbito da seguridade e saúde laboral das traballadoras e a busca da continua diminución da sinistralidade laboral.

Obxectivo 6. Auga limpa e saneamento

 • Diminución  de consumos de auga mediante a implantación de obxectivos de redución de consumo de auga.
 • Instalación de sistemas de dobre descarga ou interrupción en inodoros en diversos centros.
 • Utilización de dispositivos aforradores de auga en diversos centros.
 • Concienciación mediante noticias e Guía de Boas Prácticas Ambientais.
 • Publicación de consumos da auga no Informe Anual e a Memoria de Sostibilidade, nos que se expresan os indicadores calculados da Guía GRI-G4.

Obxectivo 7. Enerxía alcanzable e non contaminante

 • Utilización de enerxía verde
 • Instalación de módulos de enerxía solar e fotovoltaica
 • Elaboración e implantación dun Plan de Redución, con medidas de eficiencia enerxética.
 • Utilización de autotransformadores para baixar o consumo de electricidade activa e reactiva.
 • Instalación de telemedida e telexestión para reducir o consumo de electricidade, xunto cun protocolo de iluminación, segundo as horas de sol e uso.
 • Adquisición dun coche eléctrico e outro híbrido, ademais da instalación de infraestruturas (puntos de carga) para o uso de vehículos eléctricos.
 • Selección de criterios de construción eficiente e bioclimáticos á hora de deseñar novas infraestruturas ou modificar as xa existentes.
 • Utilización de sensores de luz en zonas con luz natural en diversos centros.
 • Cambio progresivo das luminarias convencionais por iluminación LED.
 • Adquisición de 52 equipos multifunción con etiquetaxe ENERGY STAR.
 • Hospital Fraternidad-Muprespa Habana obtivo o certificado LEED Platino, o cal recoñece a excelencia no deseño, construción, operación e mantemento de edificios dende un punto de vista medioambiental.

Obxectivo 8. Traballo decente e crecemento económico

 • Investigamos, desenvolvemos e innovamos na redución de continxencias profesionais.
 • Axudamos no control e redución da continxencia profesional.
 • Asesoramos para que realicen investigación de accidentes.
 • Orientamos na coordinación de actividades empresariais.
 • Difundimos Prevención10. Sensibilizamos fronte aos riscos laborais.
 • Asesoramos pemes na adaptación de postos de traballo.
 • Axudamos a difundir e implantar Visión Zero.
 • Web previene, un portal web dedicado á prevención de riscos laborais e desenvolvemento da cultura da saúde.
 • Celebramos a Semana da Prevención, que é un proxecto no que toda a Mutua se implica con multitude de actuacións.

Obxectivo 9. Industria, innovación e infraestruturas

 • En 2019, ábrese o Hospital Fraternidad-Muprespa Habana, que foi proxectado e deseñado dende o seu inicio para conseguir unha eficiencia óptima no uso de recursos, o que lle levou a conseguir a certificación LEED Platino. Ademais de obter o certificado AIS (Accessibility Indicator System) con cinco estrelas, que é a categoría máxima deste estándar internacional que certifica o grao de accesibilidade.
 • No resto de instalacións, existe unha selección de criterios de construción eficiente e bioclimáticos á hora de deseñar novas infraestruturas ou modificar as xa existentes. En 88 centros disponse do certificado AIS. Seis deles (Vitoria, Palma de Mallorca, Ripollet, Arrecife, Lorca e Córdoba) obtivérono con cinco estrelas.

 

Obxectivo 12. Produción e consumos responsables e Obxectivo 13. Acción polo clima

Obxectivo 15. Vida de ecosistemas terrestres

 • Redución de consumo de papel en 5 toneladas durante o ano 2018, o que non só reduce a deforestación, senón tamén as emisións de CO2 equivalentes.
 • Consumo de papel procedente de bosques sostibles.

Obxectivo  17. Alianzas para lograr os obxectivos

Entidades que coma nós levan no seu ADN a condición de social: comprometidas coa saúde laboral, coas persoas con discapacidade, coa infancia, coa xuventude, coa muller, a familia, o emprego, os maiores...

Alianzas ODS.png

 

¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: -3