Quero ser verde

Fraternidad-Muprespa promove este 2021 a campaña "Quero ser verde" como imaxe dunha mutua comprometida e sostible, e traslada a mensaxe de que non soamente defende os valores da protección e saúde dos traballadores no seu ámbito laboral, os valores vinculados á prevención de riscos laborais, senón que tamén ten un forte compromiso coa protección destes fóra do ámbito do traballo. Deste xeito, unimos o obxectivo de conseguir ámbitos saudables nas empresas, nas que conviven o benestar físico e o emocional, co obxectivo da sostibilidade medioambiental.

Queremos situarnos ambientalmente dentro dos límites que nos permita coidar o planeta, e intentar transformar o noso modelo económico e de consumo con este fin.

As nosas accións, as súas, as miñas, as de cada un de nós a ámbito particular, deben servirnos para primar a conservación da biodiversidade, apostar pola sostibilidade e pola optimización dos recursos naturais.

Na Mutua témolo moi presente e certificámolo coas nosas Políticas de Calidade e Medio ambiente; con esta campaña animamos os nosos mutualistas, e todos os grupos de interese, a unirse no coidado do noso planeta a través da execución de políticas e accións que fagan da nosa contorna un medio moito máis saudable.

Logotipo Quero Ser Verde.

A Entidade, no seu compromiso coa protección do medio ambiente, incluída a prevención da contaminación e outros compromisos específicos pertinentes no contexto da organización, establece e garante o cumprimento dos seguintes principios de actuación:

  • Traballar de forma respectuosa co medio ambiente e cumprir sempre os requisitos legais ambientais de aplicación, así como velar polo cumprimento doutros requisitos voluntarios que subscribamos relacionados cos nosos aspectos ambientais.
  • Eliminar ou minimizar os impactos ambientais negativos producidos como consecuencia da actividade que desenvolvemos nas nosas oficinas e centros asistenciais e nas localizacións nas que prestamos a nosa actividade.
  • Planificar as nosas actividades de tal forma que asegure a prevención da contaminación.
  • Protexer o medio ambiente a través dunha xestión de riscos, para garantir a mellora continua do noso comportamento no campo ambiental.
  • Estar abertos á participación activa de todos os traballadores e, ademais, incluír as suxestións de mellora propostas, para ser excelentes na nosa xestión ambiental.
  • Documentar, implantar e manter ao día a Política de Xestión Ambiental da empresa, así como comunicala a todas as persoas implicadas nos procesos da nosa empresa.
  • Manter sensibilizados e concienciados a todos os nosos traballadores, fomentando a formación ambiental destes, e a participación na xestión ambiental, así como a comunicación cos provedores dirixida á coordinación ambiental.
  • Estar integrada na xestión global da empresa.
  • Poñer á disposición de todas as nosas partes interesadas, e  do público en xeral, a nosa Política de Xestión Ambiental, seguindo co compromiso empresarial de transparencia e de diálogo.

Fraternidad-Muprespa está certificada nas normas UNE-EN ISO 9001:2015 de calidade e UNE-EN ISO 14001:2015. Ademais inscribiu a súa pegada de carbono e de compromiso de redución das emisións de gases de efecto invernadoiro.

Debemos ser áxiles e eficaces á hora de adoptar tanto solucións globais como individuais: non resulta negociable confiar o noso modelo de sostibilidade só ao impacto de futuras pandemias, virus ou calquera outro azoute de natureza descoñecida.

Somos milleiros e estamos todos xuntos no mesmo lugar, se uns poucos se despreocupan ou non queren pensar solucións, é cuestión de resignarse?

Únete á acción, QUERO SER VERDE, moitos cambios sinxelos son un grande éxito; se queres, podes ser diferente e escapar da inacción, para que o noso planeta non perda a súa cor.

Cartelaría

cartel rosascartel laranxas​​cartel flamengo

 

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntos: 2

You voted ‘down’