Fraternidad-Muprespa calidad ISO 9001

Calidade ISO 9001

Fraternidad-Muprespa conta con tres Sistemas de Xestión da Calidade (SGC) certificados, que foron outorgados pola Asociación Española de Normalización e Certificación, AENOR. Estes certificados poñen de manifesto o noso compromiso polo servizo e a mellora continua, como se pode contrastar na Política de Calidade de Fraternidad-Muprespa.

O primeiro, no ámbito dos Sistemas de Información que dan soporte ás actividades de: Xestión de Infraestruturas Informáticas e de Telecomunicacións. Deseño, desenvolvemento e posta en produción de aplicacións informáticas en tecnoloxías da información e Centro de Atención a Usuarios, prestados pola Subdirección Xeral de Sistemas e de Información a Fraternidad-Muprespa, segundo a vixente declaración de aplicabilidade. A Dirección de Fraternidad-Muprespa está plenamente concienciada da importancia de manter un sistema de calidade que se estende a todos os ámbitos de xestión da Mutua, de xeito que a excelencia dos seus sistemas de información permite que todos os traballadores da entidade ofrezan un servizo de calidade aos mutualistas, traballadores asegurados, empresas asociadas e autónomos.

Este Sistema de Xestión de Calidade (SGC), certificado de acordo coa norma UNE-ISO 9001:2015, xunto co Sistema de Xestión Ambiental (SGA), certificado na norma UNE-ISO 14001:2015, e o Sistema de Xestión de Seguridade da Información, certificado de acordo coa norma UNE-ISO 27001:23014, que tamén posúe Fraternidad-Muprespa, constitúe un Sistema de Xestión Integrado, certificado así mesmo por AENOR. Estes sistemas encóntranse plenamente integrados e comparten procedementos comúns e ciclos de auditorías.

O segundo, no ámbito da calidade e da medición de satisfacción, obtívose en marzo do 2012. Este Sistema de Xestión establece as bases sobre as que Fraternidad-Muprespa irá ampliando os seus ámbitos, sempre na busca da excelencia na atención aos traballadores e demais grupos de interese.

A partir do Sistema de Xestión anterior, Fraternidad-Muprespa ampliou o seu alcance en febreiro do 2013 coa acreditación do Sistema de Calidade na xestión administrativa dos servizos asociados á cobertura das Continxencias Profesionais e Continxencias Comúns do paciente afiliado. Certificado xa en servizo en setenta centros asistenciais, continúase a andaina para acabar de exportar este modelo aos centros asistenciais da Mutua.

Sistemas de información
AENOR ISO 9001IQ NET CERTIFICADO 9001
Xestión do paciente
AENOR ISO 9001IQ NET CERTIFICADO 9001
Calidad
AENOR ISO 9001IQ NET CERTIFICADO 9001