Fraternidad-Muprespa calidad ISO 9001

Calidade ISO 9001

Fraternidad-Muprespa conta con tres Sistemas de Xestión da Calidade (SGC) certificados, que foron outorgados pola Asociación Española de Normalización e Certificación, AENOR. Estes certificados poñen de manifesto o noso compromiso polo servizo e a mellora continua, como se pode contrastar na Política de Calidade de Fraternidad-Muprespa.

O primeiro, no ámbito dos Sistemas de Información que dan soporte ás actividades de: Xestión de Infraestruturas Informáticas e de Telecomunicacións. Deseño, desenvolvemento e posta en produción de aplicacións informáticas en tecnoloxías da información e Centro de Atención a Usuarios, prestados pola Subdirección Xeral de Sistemas e de Información a Fraternidad-Muprespa, segundo a vixente declaración de aplicabilidade. A Dirección de Fraternidad-Muprespa está plenamente concienciada da importancia de manter un sistema de calidade que se estende a todos os ámbitos de xestión da Mutua, de xeito que a excelencia dos seus sistemas de información permite que todos os traballadores da entidade ofrezan un servizo de calidade aos mutualistas, traballadores asegurados, empresas asociadas e autónomos.

Este Sistema de Xestión de Calidade (SGC), certificado de acordo coa norma UNE-ISO 9001:2015, xunto co Sistema de Xestión Ambiental (SGA), certificado na norma UNE-ISO 14001:2015, e o Sistema de Xestión de Seguridade da Información, certificado de acordo coa norma UNE-ISO/IEC 27001:2014, que tamén posúe Fraternidad-Muprespa, constitúe un Sistema de Xestión Integrado, certificado así mesmo por AENOR. Estes sistemas encóntranse plenamente integrados e comparten procedementos comúns e ciclos de auditorías.

O segundo, no ámbito da calidade e da medición de satisfacción, obtívose en marzo do 2012. Este Sistema de Xestión establece as bases sobre as que Fraternidad-Muprespa irá ampliando os seus ámbitos, sempre na busca da excelencia na atención aos traballadores e demais grupos de interese.

A partir do Sistema de Xestión anterior, Fraternidad-Muprespa ampliou o seu alcance en febreiro do 2013 acreditando o Sistema de Calidade na xestión administrativa dos servizos asociados á cobertura das Continxencias Profesionais e Continxencias Comúns do paciente afiliado. No 2018 encóntranse certificados 101 centros asistenciais da rede de Fraternidad-Muprespa.

Sistemas de información
AENOR ISO 9001IQ NET CERTIFICADO 9001
Xestión do paciente
AENOR ISO 9001IQ NET CERTIFICADO 9001
Calidad
AENOR ISO 9001IQ NET CERTIFICADO 9001