¿Qué debe hacer un nuevo autónomo para adherirse a Fraternidad-Muprespa?

Què ha de fer un autònom per adherir-se a Fraternidad Muprespa?

Autònoms de nova creació

Per poder adherir-se a Fraternidad Muprespa, quan us doneu d'alta a la Seguretat Social i opteu per la millora de la prestació econòmica d'incapacitat temporal de contingències comunes (IT - CC opció obligatòria per als RETA i voluntària per als SETA) i, en tot cas, per la cobertura de les contingències professionals (opció voluntària per als autònoms, excepte per als considerats autònoms econòmicament dependents i autònoms amb més risc de sinistralitat laboral), cal que s'empleni el Model TA.0521 (des de l'1 fins al 6) d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, fent-hi constar la mútua per la qual heu optat. I el model TA.0521/7 per als treballadors incorporats al "Sistema Especial de Treballadors Agraris per compte propi" (SETA)

IMPORTANT: Una cop segellada aquesta documentació per la Tresoreria Provincial corresponent, envieu-la o lliureu-la al centre de la mútua que tingueu més a prop:

Veure xarxa de centres de Fraternidad Muprespa