Què ha de fer un autònom per canviar d’entitat?

Per poder adherir-vos com a autònom a Fraternidad-Muprespa, en cas d’estar adherit a una altra mútua, haureu de seguir els passos següents:

Canvi d’una altra mútua a Fraternidad-Muprespa

  • Emplenar l’escrit de sol·licitud de  baixa.
  • Presentar per duplicat a la vostra mútua actual la petició de cessament abans del 30 de setembre de l’any corrent.
  • Presentar a Fraternidad-Muprespa una còpia de la petició de cessament segellada per la mútua actual, abans del 30 de setembre de l’any corrent.