Què ha de fer un autònom per canviar d’entitat?

Per poder adherir-se com a autònom a Fraternidad Muprespa, en cas d’estar adherit a una altra mútua o a l’INSS, haureu de fer els passos següents:

Canvi d’una altra mútua a Fraternidad-Muprespa

  • Emplenar l’escrit de sol·licitud de cessament a la vostra mútua actual, seguint el model.
  • Presentar per duplicat a la vostra mútua actual la petició de cessament abans del 30 de setembre de l’any corrent.
  • Presentar a Fraternidad-Muprespa (*) una còpia de la petició de cessament segellada per la mútua actual, abans del 30 de setembre de l’any corrent.

Canvi de l’INSS a Fraternidad-Muprespa

  • Emplenar l’escrit de sol·licitud d’adhesió, seguint el model necessari.
  • Presentar a Fraternidad-Muprespa (*) la sol·licitud d’adhesió abans del 30 de setembre de l’any corrent.

(*) IMPORTANT: La documentació la podreu enviar o lliurar al centre de la mútua que tingueu més a prop.