Comunicat d'assistència sense baixa laboral

Document oficial, expedit pel facultatiu que atén l'esdeveniment d'un accident de treball o la manifestació d'una malaltia professional que no generen baixa laboral, ni en un cas ni en l’altre.