Data de venciment

...dels documents d'associació.

Els documents formalitzats mantindran la seva vigència pel període d'un any, el seu venciment haurà de coincidir amb l'últim dia del mes i seran prorrogats automàticament, excepte denúncia en contra del empresari, degudament notificada, amb un mes d'antelació, com a mínim, a la data de venciment. Aquest termini s’interromprà quan l'empresa quedi en situació d'inactivitat (sense treballadors durant almenys cinc dies), tot i que, en reprendre la seva activitat, podrà optar per una mútua diferent (s'estendria un document d'associació nou) o per la mateixa amb la qual estava associada anteriorment.