Els serveis electrònics per a empreses de Fraternidad-Muprespa

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

Fraternidad-Muprespa posa a disposició de les empreses mutualistes l’Oficina Digital, on pot resoldre a distància i en qualsevol moment algun dels tràmits habituals (requereix alta prèvia en el sistema). Entre molts altres serveis, podreu sol·licitar l’alta i modificar l’usuari d’accés, sol·licitar informes de sinistralitat i absentisme, veure les tarifes, cotitzacions i deduccions de quotes.

La subscripció a l’Oficina Digital també us permet accedir a les Notificacions electròniques i rebre informació de valor, així com fer la sol·licitud de farmacioles de primers auxilis, a més de poder fer-la també a través de l’enllaç del nostre web fraternidad.com/botiquín.

La Mútua també disposa d’un sistema de notificacions a través de correu electrònic, prèvia subscripció, gràcies al qual l’empresa pot estalviar temps i evitar retards en la realització dels tràmits amb la Mútua o altres organismes públics. Les Notificacions electròniques (Serveis Electrònics) disponibles en l’actualitat són: 

  • Volant de sol·licitud d’assistència (VSA)
  • Comunicat d’accident laboral (ePAT)
  • Comunicat de malaltia professional (ePEP)
  • Relació d’accidents sense baixa mèdica (eRSB)
  • Comunicat mèdic d’alta (ePMA)
  • Comunicat sense baixa mèdica (ePSB)
  • Servei eDerivación.

A través del nostre portal web us oferim un accés personalitzat a la informació. 

Seleccionant el perfil d’“Empresa”, aquest s’adaptarà a les vostres necessitats. Baixeu el catàleg de serveis, visiteu la nostra Xarxa de centres d’atenció, on podeu consultar tots els centres als quals us podeu adreçar, tant els de Fraternidad-Muprespa com des d’altres mútues amb les quals tenim acords (+compromiso) o centres especialitzats i més informació d’interès.

Per a més informació sobre els portals web de Fraternidad-Muprespa, cliqueu AQUÍ.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 0

You voted ‘up’