Fraternidad-Muprespa unida en la diversitat

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

Fraternidad-Muprespa, conscient de la importància de promoure i compartir iniciatives relacionades amb la diversitat, s’afegeix a les iniciatives de la Fundación para la Diversidad per commemorar l’Orgull LGTBI+ 2020.

El 2019, la Mútua va renovar el compromís d’adhesió al Xàrter de Diversitat. L’adhesió al Xàrter és fruit de les accions de Fraternidad-Muprespa en el marc del seu Pla d’igualtat i responsabilitat social corporativa.

Hem impulsat la difusió d’aquesta iniciativa pels nostres canals digitals, intranets per a empleats, el portal web i tots els nostres perfils de xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube i  LinkedIn) amb l’etiqueta #UnidosEnlaDiversidad fins al dia 5 de juliol.

Les empreses que voluntàriament s’adhereixen al Xàrter assumeixen i subscriuen diversos principis, com ara:

  • Sensibilitzar sobre els principis d’igualtat d’oportunitats i de respecte a la diversitat, incloent-los com a valors de l’empresa i difonent-los entre el seu personal.
  • Avançar en la construcció d’una plantilla diversa, fomentant la integració de professionals amb perfils diversos independentment del seu gènere, orientació sexual, raça, nacionalitat, procedència ètnica, religió, creences, edat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
  • Promoure la inclusió afavorint la integració efectiva i evitant qualsevol tipus de discriminació (directa o indirecta) a la feina.
  • Considerar la diversitat en totes les polítiques de recursos humans, gestionant la diversitat de manera transversal, com a base i principi de totes les decisions que es prenguin en aquest àmbit.
  • Impulsar la conciliació a través d’un equilibri en els temps de feina, família i lleure, establint mecanismes que permetin l’harmonització de la vida laboral amb la familiar i personal de tot el seu personal.
  • Reconèixer la diversitat dels seus clients, la qual també és font d’innovació i desenvolupament.
  • Estendre i comunicar el compromís cap al seu personal, compartint i estenent a tota l’empresa la responsabilitat que l’organització adquireix en ésser signatària del Xàrter de la Diversitat.
  • Difondre el compromís entre les seves empreses proveïdores, convidant-les a unir-se a la comunitat d’empreses que a Espanya s’adhereixen al compromís voluntari que promou el Xàrter.
  • Traslladar i fer arribar aquest compromís a administracions, organitzacions empresarials, sindicats i altres agents socials.
  • Reflectir les activitats de suport a la no-discriminació, així com els resultats que es van obtenint de la posada en pràctica de les polítiques de diversitat a la memòria anual de l’empresa.

A Fraternidad-Muprespa apostem per la consolidació d’aquests principis recollits al Xàrter de la Diversitat.

 Logotip Fraternidad-Muprespa Orgull LGTBI+ 2020

 

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: -1