Fraternidad-Muprespa unida na diversidade

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

Fraternidad-Muprespa, consciente da importancia de promover e compartir iniciativas relacionadas coa diversidade, súmase ás iniciativas da Fundación para a Diversidade para conmemorar o Orgullo LGTBI+ 2020.

En 2019, a Mutua renovou o compromiso de adhesión ao Chárter de Diversidade. A adhesión ao Chárter é froito das accións de Fraternidad-Muprespa no marco do seu Plan de Igualdade e Responsabilidade Social Corporativa.

Impulsamos a difusión desta iniciativa polas nosas canles dixitais, intranets para empregados, o portal web e todos os nosos perfís de redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e  LinkedIn) co hastag #UnidosEnlaDiversidad ata o día 5 de xullo.

As empresas que voluntariamente se adhiren ao Chárter asumen e subscriben varios principios, como son:

  • Sensibilizar sobre os principios de igualdade de oportunidades e de respecto á diversidade, incluíndoos como valores da empresa e difundíndoos entre o seu persoal.
  • Avanzar na construción dun persoal diverso, fomentando a integración de profesionais con perfís variados independentemente do seu xénero, orientación sexual, raza, nacionalidade, procedencia étnica, relixión, crenzas, idade, discapacidade ou calquera outra circunstancia persoal ou social.
  • Promover a inclusión, favorecendo a integración efectiva, evitando calquera tipo de discriminación (directa ou indirecta) no traballo.
  • Considerar a diversidade en todas as políticas de recursos humanos, xestionando a diversidade de xeito transversal, como base e principio de todas as decisións que se tomen neste ámbito.
  • Impulsar a conciliación a través dun equilibrio nos tempos de traballo, familia e ocio, establecendo mecanismos que permitan a harmonización da vida laboral coa familiar e persoal de todo o seu equipo.
  • Recoñecer a diversidade dos seus clientes, que tamén é fonte de innovación e desenvolvemento.
  • Estender e comunicar o compromiso cara ao seu persoal, compartindo e divulgando a toda a empresa a responsabilidade que a organización adquire ao ser signataria do Chárter da Diversidade.
  • Difundir o compromiso entre as súas empresas provedoras, invitándoos a unirse á comunidade de empresas que en España se adhiren ao compromiso voluntario que promove o Chárter.
  • Trasladar e facer chegar este compromiso a administracións, organizacións empresariais, sindicatos e demais axentes sociais.
  • Reflectir as actividades de apoio á non-discriminación, así como os resultados que se van obtendo da posta en práctica das políticas de diversidade na memoria anual da empresa.

En Fraternidad-Muprespa apostamos pola consolidación destes principios recollidos no Chárter de Diversidade.

 Logo Fraternidad-Muprespa Orgullo LGTBI+ 2020

 

 

¿Te ha resultado útil?