Nou podcast de Fraternidad-Muprespa per resoldre dubtes sobre les prestacions dels autònoms

Normativa
Autor
Fraternidad-Muprespa

El mes d’abril passat Fraternidad-Muprespa va elaborar, a través d’un podcast, una guia destinada a resoldre possibles dubtes que poguessin tenir tant els treballadors autònoms com les assessories. Ara, complint el nostre compromís d’oferir informació d’última hora, s’ha realitzat un nou podcast per respondre diverses consultes sobre les noves prestacions, basat en la guia de les noves ajudes per a treballadors i treballadores autònomes que recentment va elaborar el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

S’hi expliquen aspectes tan importants com l’exoneració de quotes, els requisits i terminis per sol·licitar certes prestacions o de quines es poden beneficiar els autònoms de temporada. 

Per exemple, la guia aclareix que, a partir de l’1 de juliol, si un treballador va percebre la prestació PECATA fins a la darreria de juny, pot optar a una d’aquestes dues ajudes: l’exoneració de cotitzacions durant els tres mesos següents o la prestació especial de cessament d’activitat compatible amb l’activitat. La primera ajuda es reconeix automàticament, sempre que no se n’hagi sol·licitat la segona; en canvi, la segona ajuda s’ha de sol·licitar davant de la mútua i aquesta l’ha de reconèixer per poder accedir-hi.

Aquesta exoneració de quotes, que efectuarà d’ofici la Tresoreria General de la Seguretat Social, serà del 100 % el juliol, del 50 % a l’agost i del 25 % el setembre per als qui deixin de percebre la prestació extraordinària, mantinguin l’alta en el règim corresponent i no sol·licitin la prestació ordinària. 

La guia també detalla en què consisteix aquesta prestació ordinària compatible amb l’activitat, una prestació que assoleix el 70 % de la base reguladora (uns 660 euros per a qui cotitzi per la base mínima). Cal sumar-hi l’abonament de la part de la quota corresponent a contingències comunes, per la qual cosa el benefici econòmic pot assolir els 930 euros mensuals. Aquesta prestació es pot percebre, com a màxim, fins al 30 de setembre vinent. A partir d’aquesta data només es podrà continuar percebent si es compleixen tots els requisits que estableix la Llei general de la Seguretat Social

Un altre dels aspectes que descriu el document és el que ocorre si un autònom decideix tancar el seu negoci. En aquest cas, es manté el dret a prestació fins al dia en què es faci efectiva la baixa del règim. A partir d’aquest moment es pot accedir a la prestació per cessament d’activitat ordinària, sempre que s’acreditin els requisits establerts a l’article 330 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social

Per la seva part, els autònoms de temporada també tenen dret a una prestació, concretament, a una d’extraordinària, a la qual poden accedir si han estat donats d’alta i cotitzant com a tals durant almenys cinc mesos entre març i octubre durant els dos exercicis anteriors (2018 i 2019). També, entre altres requisits, és imprescindible no haver treballat per compte d’altri durant més de 120 dies entre l’1 de març de 2018 i l’1 de març de 2020. 

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 0