Petjada de carboni

La petjada de carboni d’una organització és la totalitat de gasos amb efecte d’hivernacle emesos per efecte directe o indirecte a través de l’activitat que desenvolupa l’organització. L’efecte d’hivernacle és el motiu de l’escalfament global i el canvi climàtic. La petjada de carboni es pot calcular i verificar segons la norma ISO 14064-1:2006. És verificada mitjançant auditories independents.